ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Έμποροι 1 / Πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία 3.3 / Ανταγωνισμός 4./ Εταιρείες - Προσωπικές εταιρείες 5.1 / Εταιρείες - Ανώνυμες εταιρείες 5.2Α, 5.2Β / Εταιρείες - ΕΠΕ 5.3 / Εταιρείες - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 5.4 / Προστασία Καταναλωτή 6./ Ασφάλιση 8.1, 8.2, 8.3 / Πτωχευτικό δίκαιο 10.

Μια σειρά από πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στα περισσότερα από τα νομοθετήματα που περιέχονται στην “Εμπορική Νομοθεσία” κατέστησαν αναγκαία την 4η ενημέρωση του έργου. Οι εν λόγω μεταβολές επήλθαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015, Κανονισμό (ΕK) 2000/1346

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 35,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2016
 
170,00 
€ 110,00
 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα - 1
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 10,00
 
 
Χρόνος εργασίας
Σκανδάλης Ιωάννης
2017
 
€ 33,00
 
Συνδεδεμένες συμβάσεις franchise
Μαργαρίτης Ευάγγ.
2016
 
€ 35,00
 
The World of Business
Economist

From Valuable Brands and Games Directors Play to Bail-Outs and Bad Boys How many billion spam emails are sent each day?Who said ‘Business is a combination of war and sport’?How did Amazon.com and Volvo get their names?Which are the world’s most valuable brands?When and what was the Mississippi bubble?What did Xerox get seriously wrong in the 1970s?Which company ‘exists to benefit and refresh everyone it touches’?How much do the best paid hedge fund managers earn?Which brand of coffee claimed to be ‘Good to the last ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 7,50
[ αρχική τιμή € 15,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 16,50
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 12,50
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ανδρουλάκης Νικόλαος | Δαλακούρας Θεοχ., Γιαννίδης Ιω., Αναγνωστόπουλος Ηλ. (επιμ.: Βούλγαρης Δ.)
2015
75,00 
€ 49,00
 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2012
765,00 
€ 688,00
 
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
1999
80,00 
€ 40,00
 
Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου / Εμπράγματον δίκαιον / Οικογενειακόν δίκαιον / Κληρονομικόν δίκαιον
Μπαλής Γεώργιος
1961
320,00 
€ 240,00