ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11
Κώδικες τσέπης

ενημέρωση Ιούνιος 2016, έκδ.2η

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε αυτήν περιέχονται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999), το Π.Δ. 18/1989 (με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), τα άρθρα 1-11, 31-32, 38 και 40 του Ν. ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 11,00
 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα - 1
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 10,00
 
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Παύλου Στέφανος, Σάμιος Θωμάς
2016
 
€ 55,00
 
 
Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς
Γιαννούλης Γεωργ.
2017
 
€ 35,00
 
Η ζήτηση και η "εύρεση" της αλήθειας στην ποινική δίκη
Ανδρουλάκης Νικόλαος
2017
 
€ 26,00
 
Brands and Branding
Clifton, Rita

2nd ed.Although the balance sheet may not even put a value on it, a company’s brand or its portfolio of brands is in many cases its most valuable asset, accounting for as much as 70% of a firm’s market value in some cases. This book argues that because of this and because of the power of not-for-profit brands like Oxfam, all organisations should make the brand their central organising principle, guiding every action and decision. Divided into three parts and written by eighteen experts ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 12,50
[ αρχική τιμή € 25,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 7,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 16,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολ Δ. / Η αναίρεση κατά τον ΚΠολ Δ
Σινανιώτης Λάμπρος
2008
125,00 
€ 85,00
 
Συστηματική Ερμηνεία του Π.Κ. - Άρθρα 1-133
Εποπτεία: Ν. Ανδρουλάκης / Γ.-Α. Μαγκάκης / Ι. Μανωλεδάκης / Δ. Σπινέλλης / Κ. Σταμάτης / Ά. Ψαρούδ
2005
130,00 
€ 78,00
 
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
1999
80,00 
€ 40,00
 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2012
765,00 
€ 688,00