Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος

Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372-384 ΠΚ), εγκλήματα κατά της περιουσίας (άρθρα 385-406Α ΠΚ), εγκλήματα περί τα υπομνήματα (άρθρα 216-223ΠΚ), έκδ.3η
Μυλωνόπουλος Χρίστος
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 960 ISBN: 978-960-420-596-7
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 95,00

Η τρίτη έκδοση του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, που ο Ιωάννης Γιαννίδης χαρακτήρισε ως «έργο γενεάς», περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση και σχολιασμό τόσο της πρόσφατης νομολογίας όσο και των νομοθετικών επεμβάσεων στα εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων. Αναλύονται μ.ά. ο ν. 3904/2010 (ικανοποίηση του παθόντος και «ποινική συνδιαλλαγή»), ο ν. 4312/2014 («απόδοση των κατασχεθέντων υπέρ του Δημοσίου), οι διατάξεις περί των πτωχευτικών αδικημάτων (άρθρ. 171 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα), οι σχετικές με τα περιουσιακά αδικήματα διατάξεις των ν. 4139/2013, 4055/2012, 3920/2011, 3772/2009, η νεοπαγής διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 3 ΠΚ καθώς και οι διατάξεις περί σημάτων (ν. 4072/2012), που επέβαλαν εκ νέου εκτίμηση των σχέσεων συρροής αυτών με την πλαστογραφία. Στο πεδίο της νομολογίας εξαίρονται οι προοδευτικές τοποθετήσεις πολλών αποφάσεων χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται περιπτώσεις που προβληματίζουν ως προς την εφαρμογή της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege. Τονίζεται ακόμη το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει την ανάγκη επέμβασης του νομοθέτη ιδιαιτέρως πιεστική προκειμένου να αντιμετωπισθούν κενά της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως οι επιθέσεις κατά συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (denial of services) και η αφαίρεση περιουσιακών αξιών εκπεφρασμένων σε ψηφιακό νόμισμα όπως το bitcoin. Το έργο προσφέρει πλήρη και σφαιρική εικόνα της σχετικής ύλης, παρέχοντας ασφαλή και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και λύσεις με πλήθος παραδειγμάτων και αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
55,00 
€ 52,25
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2008
50,00 
€ 47,50
 
 
Οι αρχές της φαινομενικής συρροής
Παύλου Στέφανος
2003
35,00 
€ 31,50
 
Το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών
Αποστολίδου Άννα
2010
45,00 
€ 40,50