Ιατρική ευθύνη-Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι

Ιατρική ευθύνη-Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι

Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 410 ISBN: 978-960-420-659-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 55,00

Ο προσδιορισμός της ιατρικής ευθύνης αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο τομής ανάμεσα στην πρακτική εφαρμογή της ιατρικής επιστήμης και το Δίκαιο. Η σπουδαιότητα της ενασχόλησης με την θεματική αυτή καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τον εντυπωσιακό όγκο της σχετικής νομολογίας και βιβλιογραφίας. Το τεράστιο αυτό υλικό καλείται να δαμάσει η παρούσα μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας, και με δεδομένο ότι τα ζητήματα ιατρικής ευθύνης αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ενασχόληση με γενικότερης σημασίας δογματικά ζητήματα του Ποινικού Δικαίου, επιχειρείται μια συστηματική καταγραφή όλων των συναφών προβλημάτων, όπως η διάκριση εσωτερικής και εξωτερικής αμέλειας, η αμέλεια με παράλειψη, η συναίνεση του παθόντος ως λόγος άρσης του αδίκου, η σύγκρουση καθηκόντων κ.ά. Πέραν των κλασικών περιπτώσεων ιατρικής αμέλειας που απασχολούν την νομολογία των δικαστηρίων μας, αναφορά γίνεται και σε άλλα ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας, η παράβαση των κανόνων της οποίας επιφέρει ποινικές κυρώσεις, όπως η ιατρική έρευνα, η τεχνητή διακοπή της κύησης, η ευθανασία, οι μεταμοσχεύσεις και η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Η έρευνα ολοκληρώνεται με αναφορά σε άλλες περιπτώσεις θεμελίωσης ποινικής ευθύνης κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, όπως η έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, η συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών και η παθητική δωροδοκία ιατρού.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Επιτομή Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2016
 
€ 60,00
 
Η επιστροφή των απελαθέντων με δικαστική απόφαση αλλοδαπών
Ανδρουλάκης Ιωάννης
2011
20,00 
€ 18,00
 
 
Η συμμετοχή σε αυτοκτονία
Παπαχαραλάμπους Χάρης
1997
16,00 
€ 14,40
 
Η προβληματική της απόπειρας στα εγκλήματα παράλειψης
Μπουρμάς Γεώργιος
2008
50,00 
€ 40,00