Εμπορική Νομοθεσία :  [4η  ενημέρωση: Ν. 4416/2016]

Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016]

Έμποροι 1 / Πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία 3.3 / Ανταγωνισμός 4./ Εταιρείες - Προσωπικές εταιρείες 5.1 / Εταιρείες - Ανώνυμες εταιρείες 5.2Α, 5.2Β / Εταιρείες - ΕΠΕ 5.3 / Εταιρείες - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 5.4 / Προστασία Καταναλωτή 6./ Ασφάλιση 8.1, 8.2, 8.3 / Πτωχευτικό δίκαιο 10.
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 766 ISBN: 978-960-420-658-2
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 35,00

Μια σειρά από πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στα περισσότερα από τα νομοθετήματα που περιέχονται στην “Εμπορική Νομοθεσία” κατέστησαν αναγκαία την 4η ενημέρωση του έργου.

Οι εν λόγω μεταβολές επήλθαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015, Κανονισμό (ΕK) 2000/1346 καθώς και με τους νόμους 4336/2015, 4364/2016, 4389/2016, 4399/2016, 4403/2016, 4416/2016 και 4446/2016.

Στην 4η αυτή ενημέρωση περιέχονται επικαιροποιημένα τα νομοθετικά κείμενα των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων: “Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι” (τεύχος 1) | “Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία” (τεύχος 3.3) | “Ανταγωνισμός” (τεύχος 4) | “Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες” (τεύχος 5.1) | “Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία” (τεύχη 5.2.Α και 5.2.Β) | “Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” (τεύχος 5.3) | “Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” (τεύχος 5.4) | “Προστασία του Καταναλωτή” (τεύχος 6) | “Ασφάλιση” (τεύχη 8.1, 8.2 και 8.3) | “Πτωχευτικό Δίκαιο” (τεύχος 10). Η ενημέρωση σε ειδικό ένθετο αναφέρεται στην ενότητα “Εμπορικές Συμβάσεις” (τεύχη 2.1 και 2.2).

Η Εμπορική Νομοθεσία κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα παρατίθενται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Εμπορικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο στο κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους νόμων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα τεύχη:

• 1: Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι

• 2.1 | 2.2: Εμπορικές Συμβάσεις

• 3.1 | 3.2 | 3.3: Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

• 4: Ανταγωνισμός

• 5.1: Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες

• 5.2.Α | 5.2.Β: Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία

• 5.3: Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

• 5.4: Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

• 6: Προστασία του Καταναλωτή

• 7: Εμπορική Πίστη

• 8.1 | 8.2 | 8.3: Ασφάλιση

• 9: Αξιόγραφα

• 10: Πτωχευτικό Δίκαιο

• 11: Ναυτικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών - εμπορικών και οικονομικών όρων
Δεληκωστόπουλος Αθανάσιος
1991
12,00 
€ 10,80
 
Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό, οικονομικό & εμπορικό ηλεκτρονικό λεξικό
ΜΑΤΖΕΝΤΑ (Συστήματα ηλεκτρονικών εκδόσεων)
2006
49,40 
€ 24,00
 
 
Αργυριάδη Άλκη Τόμος Α-Β
Τιμητικοί Τόμοι
1996
44,00 
€ 39,60
 
Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2016
55,00 
€ 40,00