Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]

Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]

Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ / ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [ενημέρωση: Ν. 4411/2016]
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς / Νεζερίτη Ευαγγελία / Οικονόμου Άννα
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 1345 ISBN: 978-960-420-479-3
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 39,00

“Βασική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: • το Σύνταγμα της Ελλάδας • η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ (με τα Πρωτόκολλά τους) και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ (νέο!) • ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Ποινικός Κώδικας • ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας • ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. • το Π.Δ. 34/1995 «περί εμπορικών μισθώσεων» • ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών».

Ήδη κυκλοφορεί η 9η ενημέρωση (Οκτώβριος 2016), η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4337/2015, 4356/2015, 4360/2016, 4364/2016, 4366/2016, 4369/2016, 4370/2016, 4373/2016, 4403/2016 και 4411/2016. Επιπλέον, περιέχεται για πρώτη φορά το κείμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

2. Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ – ΔΣΑΠΔ – Πρωτόκολλα – Χάρτης
    Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ)

3.1. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2. Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

3.3. Αστικός Κώδικας (άρθρα 1589-2035 & ΕισΝΑΚ)

5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)

5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)

6.2. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-603)

9. Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)

10. Εμπορικές Μισθώσεις (Π.Δ. 34/1995)

11. Προστασία των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Κώδικας Συμβολαιογράφων - 14
Κώδικες τσέπης
2008
9,00 
€ 8,10
 
Ορατόριο - Ώρα Απιέναι
Μπέης Κώστας
2004
40,00 
€ 36,00
 
 
Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία
Σταυράκης Αργύρης
2010
30,00 
€ 27,00
 
Ιατρική Νομοθεσία
Παπαχρίστου Θανάσης
2009
40,00 
€ 36,00