Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]

Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]

74 Νομοθετήματα
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 1214 ISBN: 978-960-420-513-4
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 40,00[ αρχική τιμή € 55,00  ]

Η “Εμπορική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Τα σημαντικότερα ημεδαπά και ευρωενωσιακά νομοθετικά κείμενα σε κινητά τεύχη!

Η Εμπορική Νομοθεσία κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα και ευρωπαϊκοί Κανονισμοί παρατίθενται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Εμπορικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο στο κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους νόμων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Στην συλλογή περιέχονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: • Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι • Εμπορικές Συμβάσεις • Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία • Ανταγωνισμός • Εταιρείες (Προσωπικές Εταιρείες, Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) • Προστασία του Καταναλωτή • Εμπορική Πίστη • Ασφάλιση • Αξιόγραφα • Πτωχευτικό Δίκαιο • Ναυτικό Δίκαιο.

Ήδη κυκλοφορεί η 4ηενημέρωση (Δεκέμβριος 2016), η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και τους νόμους 4336/2015, 4364/2016, 4389/2016, 4399/2016, 4403/2016 και 4416/2016. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

1. Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι

3.3. Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

4. Ανταγωνισμός

5.1. Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες

5.2.Α | 5.2.Β Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία

5.3. Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

5.4. Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

6. Προστασία του Καταναλωτή

8.1. | 8.2. | 8.3. Ασφάλιση

10. Πτωχευτικό Δίκαιο


ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Λεξικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό εμπορικών - τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών όρων
Χρυσοβιτσιώτης Ι., Σταυρόπουλος Ι.
2010
95,40 
€ 86,26
 
Πτωχευτικός Κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα
Κώδικες τσέπης
2017
 
€ 10,00
 
 
Νομοθεσία προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος, Λιάσκος Ευ.
2006
60,00 
€ 54,00
 
Κώδικας Ναυτικού Δικαίου, Ιδιωτικού και Δημοσίου - 13
Κώδικες τσέπης
2008
8,00 
€ 7,20