Η ευθύνη του εγγυητή και ο παρεπόμενος χαρακτήρας της

Η ευθύνη του εγγυητή και ο παρεπόμενος χαρακτήρας της

Γεωργιάδης Γεώργιος
Έτος Έκδοσης: 2017 Σελίδες: 388 ISBN: 978-960-420-620-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 45,00

Αντικείμενο της μονογραφίας αυτής είναι η έκταση και τα όρια της ευθύνης του εγγυητή καθώς και ο στενός σύνδεσμός της με την ασφαλιζόμενη απαίτηση, ο οποίος είναι γνωστός ως «αρχή του παρεπομένου». Τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζονται στη μελέτη είναι: η έννοια του παρεπομένου και τα κύρια χαρακτηριστικά της παρεπόμενης ευθύνης του εγγυητή· οι λόγοι που ώθησαν τον νομοθέτη στην καθιέρωση της αρχής του παρεπομένου· η αντιδιαστολή της από τη συγγενή έννοια της επικουρικότητας· οι αποκλίσεις από τον κανόνα του παρεπομένου και ο δικαιολογητικός λόγος τους· ο τρόπος που επιδρά ο παρεπόμενος χαρακτήρας της εγγύησης στην ευθύνη του εγγυητή, σε κάθε στάδιο της ασφαλιζόμενης απαίτησης, όπως κατά τη γέννηση, τη μεταβίβαση, την απόσβεση και την ικανοποίηση ή εκπλήρωσή της. Επιπλέον αντιμετωπίζονται και ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της εγγύησης, όπως η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή στο πλαίσιο του ν. 2251/1994 αλλά και η έκταση της ευθύνης του εγγυητή που έχει υποσχεθεί την καταβολή του καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού.

Η εγγύηση, ένας από τους πιο παλαιούς θεσμούς του Αστικού Δικαίου, προσλαμβάνει σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει τώρα η χώρα μας, ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γεγονός που καθιστά την παρούσα μονογραφία άκρως επίκαιρη και χρήσιμη.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η εξασφάλιση του δανειστή
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2002
29,00 
€ 26,10
 
Η εξασφάλιση των πιστώσεων
Γεωργιάδης Απόστολος
2008
80,00 
€ 72,00
 
 
Ενοχικό δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
2015
95,00 
€ 90,25
 
Η αιτιώδης αναγνώριση χρέους
Λιβάνης Νικόλαος
1984
 
€ 15,00